در تکثیر بزاق فرو خورده هرشبم
سربه زیرم
دریا دریا
از خجالت چشمانت
می خواهم خیره شوم
در تصویر ماه  چهره ات
ودوش بگیرم زیر سایه
موج گون لحظه ها
بگذار دست ببرم برای لمس
حس آمیز صور خیال
روی گونه هایت
#علیرضا-ناظمی
هفتم مهر ماه ۱۳۹۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *