تایتل قالب


۱۴ مطلب با موضوع «رباعی ودو بیتی» ثبت شده است

دلم را آیه روشن تو باشی
شکوه وشوکت گلشن تو باشی
به هر صبحم کنارچایی هِل
یکی را خواهم، آن یک تن ،تو باشی

#علیرضا- ناظمی


علیرضا ناظمی ۹۹-۷-۰۷ ۰ ۰ ۱۳

علیرضا ناظمی ۹۹-۷-۰۷ ۰ ۰ ۱۳


گره زدم به دل این  آیه های چشمانت
وغرق شد دل من در سکوت پنهانت
بگیر از تن من خستگی فردا را
که جان نمانده به تن از غروب مژگانت


علیرضا ناظمی ۹۹-۴-۱۶ ۰ ۰ ۱۲۵

علیرضا ناظمی ۹۹-۴-۱۶ ۰ ۰ ۱۲۵


ای  حسرت      ناتمام   برگرد بیا

ای بر دل  من    قوام    برگرد بیا

من  معتکف کوچه بن بست شدم

ای  شهر  دلت   مرام    برگرد بیا

#علیرضا_ناظمی


علیرضا ناظمی ۹۹-۳-۱۱ ۰ ۰ ۷۳

علیرضا ناظمی ۹۹-۳-۱۱ ۰ ۰ ۷۳


با وسوسه ای نگاه کردی بانو

با  بوسه  مرا  تباه کردی بانو

تحریک شدم ولی نفهمیدم که

یکباره دو تا     گناه کردی بانو

#علیرضا_ناظمی


علیرضا ناظمی ۹۹-۳-۱۱ ۰ ۰ ۹۷

علیرضا ناظمی ۹۹-۳-۱۱ ۰ ۰ ۹۷


با  حسرت  و  آه  من  نگاهش  کردم

اشک  بصرم  خرج     سپاهش کردم

از  گوشه چشم  با  دوصد آه و فغان

یک  حمله  به  زلفان  سیاهش کردم

#علیرضا_ناظمی


علیرضا ناظمی ۹۹-۳-۱۰ ۰ ۰ ۸۶

علیرضا ناظمی ۹۹-۳-۱۰ ۰ ۰ ۸۶


دیده  واکن  که  ببینی  در    بهارت  خوبتر

رونق  باغ  و گل و این  جو  کنارت  خوبتر

در بغل گیر  از   محبت  تُرنه های    لاله  را

بوسه  زن  بر  طلعت  جانان  نگارت خوبتر

#علیرضا_ناظمی


علیرضا ناظمی ۹۹-۳-۰۴ ۰ ۰ ۱۱۸

علیرضا ناظمی ۹۹-۳-۰۴ ۰ ۰ ۱۱۸


مرا  اینجا  بهشت    جاودان است

حریم ش جلوه ای از لامکان است

پل  خواجو  صفای  چشمه ساران

شکوه   و رونق  نصف جهان است

#علیرضا_ناظمی


علیرضا ناظمی ۹۹-۳-۰۳ ۱ ۰ ۱۱۸

علیرضا ناظمی ۹۹-۳-۰۳ ۱ ۰ ۱۱۸


یارب  نکند  که دوست نالان  بینم

یا  اینکه  غمین جمله  ایشان  بینم

صد   بار   اگر    کووید  نوزده برسد

من   زنده   و  با نشاط یاران بینم

#علیرضا_ناظمی


علیرضا ناظمی ۹۹-۲-۳۰ ۰ ۰ ۸۷

علیرضا ناظمی ۹۹-۲-۳۰ ۰ ۰ ۸۷از نشاط صبحتان  ما هم نشاطی یافتیم

وَز  دم گرم  شما ما سور و ساطی یافتیم

بر  لبان  ماهتان  لبخندهای     خوب رنگ

از  گل  روی   شما  خطِ   سراطی یافتیم

#علیرضا_ناظمی


علیرضا ناظمی ۹۹-۲-۳۰ ۰ ۰ ۸۸

علیرضا ناظمی ۹۹-۲-۳۰ ۰ ۰ ۸۸


در محضر دوست جان فدا خواهم کرد

از رنجش  خاطرش  ابا خواهم کرد

درمسلک قرب او به جانبازی و مهر

حق  آنچه  بُوَد همان ادا خواهم کرد

#علیرضا_ناظمی


علیرضا ناظمی ۹۹-۲-۳۰ ۰ ۰ ۶۲

علیرضا ناظمی ۹۹-۲-۳۰ ۰ ۰ ۶۲


۱ ۲

شعرهای علیرضا ناظمی

اشعار و سروده های پارسی شاعر علیرضا ناظمی(ناظم)