تایتل قالب


۳۴ مطلب با موضوع «شعر سپید» ثبت شده است

ای خاتون
دیده باز کن
بگذار سُهره دگر باره در چشمانت
بخواند ترانه رسوایی  این سر بازار را
بگذار سه تار از تار تار گیسویت
به شانه نشانه بدهد
خواستم از شانه دردم بگویم
پهلویم مچاله شد
دستم ریخت
واژه ها سر نگون شدند
بختم کج در آمد واز سر دیوار همسایه پیچک خانه ما بالا آورد
آخرین شاخه های
خالی خیال انگیز دستانش را
خشک و تر سوخت
سردی یخ حوض
وگرمی تند تند نفس ات
برایم خاطره شد
مریم ها برای رسیدن به ماه قد کشیدند
اروسی ها برای آمدنت
آرایش کردند
دیوانه بودم ونمی دانستی
حالا که تا دیلاغ درد
همیشه سفر می کنی
مسافر شب مهتابی هرشبم
سر ساعت
بیست وچهار
#علیرضا-ناظمی


علیرضا ناظمی ۹۹-۶-۲۸ ۰ ۰ ۲۹

علیرضا ناظمی ۹۹-۶-۲۸ ۰ ۰ ۲۹


به سخره در آمده
شالوده هستی/ و
چشمها  بی حیا
آبنوسی در آتش بر آتش
تشت تشتت زجر
در ازدحام بلوغ
پف کرده گلو
گلوله ورسنی محکم
تراژدی  سندیکا
اخم زرد فلفل
وقلمی که گیر کرده
لب بغض سکوت
تشنه،دشنه
ودشنام پاره ،پاره های
کاغذ سطر سفید کلاغ
بغض رخت آویز
آژیر سینه
هق هق دستها
نم.نم اشک حنجره در
مرداب ابروباد میان
فریادهای در گلو خفه
#علیرضا ناظمی


علیرضا ناظمی ۹۹-۶-۲۷ ۰ ۰ ۱۳

علیرضا ناظمی ۹۹-۶-۲۷ ۰ ۰ ۱۳


در سر کوی تو چون
پیچک وسروی با هم
هر دو یک بوسه فقط
فاصله داریم
همین!!!
#علیرضا ناظمی


علیرضا ناظمی ۹۹-۶-۲۴ ۱ ۰ ۲۱

علیرضا ناظمی ۹۹-۶-۲۴ ۱ ۰ ۲۱


لحظه هایم
همه
      یک غم دارد
بوسه ای
     با بغلی
حس ترا
کم دارد
#علی رضا ناظمی


علیرضا ناظمی ۹۹-۴-۱۶ ۰ ۰ ۱۶۳

علیرضا ناظمی ۹۹-۴-۱۶ ۰ ۰ ۱۶۳تنها دارایی من
در سکوت شبهای تار
که /سهم هیچکس نخواهد شد
فریاد مرگ است


علیرضا ناظمی ۹۹-۴-۱۶ ۰ ۰ ۱۲۰

علیرضا ناظمی ۹۹-۴-۱۶ ۰ ۰ ۱۲۰


صدای/ خمیازه هایم
در پوسته تختخواب

__دنگ دنگ دنگ

آب تنی در تشت اندیشه
اعلان باران
برای/ شیروانی های خسته

جیغ شبنم روی برگ ها
در نامه صبح
برای نوشیدن شهدی از
لبان زنبور خورشید

# علی رضا _ ناظمی


علیرضا ناظمی ۹۹-۴-۰۹ ۰ ۰ ۲۵۳

علیرضا ناظمی ۹۹-۴-۰۹ ۰ ۰ ۲۵۳


#شیب

ازدحام درد ها
در شرجی باد
ره یافتی بسوی اندیشه ای نو

فردایی بهتر /
در قابِ  باز پنجره ها
نگاهی به دور دست ها هم آغوشِ تاک
به افق های روشن
صبحگاهی دیگر
در خُنکایِ باد شمالی
از گوشه چشم

حرکتی از نو
همراه با
رویایِ تَلطیف گونِ رنگین کمان
در سپهر گردون
روزهایی به انتظارِ
یوسفِ مصرِ چشم
در راه تقدیر

علی رضا ناظمی


علیرضا ناظمی ۹۹-۳-۱۶ ۰ ۰ ۸۴

علیرضا ناظمی ۹۹-۳-۱۶ ۰ ۰ ۸۴


برمدار خورشید ایستاده فرازمند با بهتی ناباورانه
به کدامین واژه ها
بشارت باران برای سبزه زار در دکلمه ها
به بازتاب اند.

جلوه گر در تصویرهای
فرتوت که
 به نگاه گاه گاهی
دل را به وفور برهنه آیینه ها در فواره های
ابدی به گلایه ای از
قرنی درگلو مانده
و درسوگ نشسته
شاید برای بازدیدن پنجره ها زمانی به انتظار
باد با تازیانه ای
به رسم مهر اند
تا بنوازند آخرین نت
تراژیک بغض گلو گیر
مرا در فربهی
تازِش قرون متمادی


#علیرضا_ناظمی


علیرضا ناظمی ۹۹-۳-۰۵ ۰ ۰ ۱۳۳

علیرضا ناظمی ۹۹-۳-۰۵ ۰ ۰ ۱۳۳


هوای
دیدنت دارند
هر دم دیدگان من
کجایی
تا نسیم دلکشت
رامم کند
آرام
درهرصبح
#علیرضا_ناظمی


علیرضا ناظمی ۹۹-۳-۰۲ ۰ ۰ ۷۷

علیرضا ناظمی ۹۹-۳-۰۲ ۰ ۰ ۷۷


 

کنارت
سفره ای می گسترد
دلم از مهر
تا پیاله پیاله
بنوشم از سور
چشمانت
عشق
مهمان کنم
لبهایم را
به
بوسه هایی از
شرم همیشگی ات

#علیرضا_ناظمی


علیرضا ناظمی ۹۹-۲-۲۵ ۱ ۰ ۹۸

علیرضا ناظمی ۹۹-۲-۲۵ ۱ ۰ ۹۸


۱ ۲ ۳ ۴

شعرهای علیرضا ناظمی

اشعار و سروده های پارسی شاعر علیرضا ناظمی(ناظم)