تایتل قالب


۱۴ مطلب با موضوع «چامک» ثبت شده است

سکوتِ درخت،
مَرگ گُنجشک
به
شرط
سلامتی


علیرضا ناظمی ۹۸-۱۰-۱۵ ۰ ۰ ۲۸۱

علیرضا ناظمی ۹۸-۱۰-۱۵ ۰ ۰ ۲۸۱


ساده که باشی
اُلاغ ها هم برایت
دُم تکان می دهند
می خواهم ،ساده
باشم
امّا!!
احمق، نه


علیرضا ناظمی ۹۸-۱۰-۱۳ ۰ ۰ ۲۴۴

علیرضا ناظمی ۹۸-۱۰-۱۳ ۰ ۰ ۲۴۴دلم  را
به قفسِ پرنده
گره می زنم
پاییز ِ
پَرریزانش گذشت
گویی
روییدن پرهاش نزدیک است

 


علیرضا ناظمی ۹۸-۱۰-۱۳ ۰ ۰ ۲۱۵

علیرضا ناظمی ۹۸-۱۰-۱۳ ۰ ۰ ۲۱۵


دستانم را که
می گیری
لبهایم برای
بوسیدنت
قنوت می گیرند


علیرضا ناظمی ۹۸-۱۰-۰۹ ۰ ۰ ۲۳۳

علیرضا ناظمی ۹۸-۱۰-۰۹ ۰ ۰ ۲۳۳


تقاطع پاییز را
که دور زدی
زمستانِ دلم
قرار گرفت


علیرضا ناظمی ۹۸-۱۰-۰۹ ۰ ۰ ۲۷۳

علیرضا ناظمی ۹۸-۱۰-۰۹ ۰ ۰ ۲۷۳


عاشق که شدی
تنفگنت را بشکن
به احترام
شکار ممنوع


علیرضا ناظمی ۹۸-۱۰-۰۹ ۰ ۰ ۱۷۶

علیرضا ناظمی ۹۸-۱۰-۰۹ ۰ ۰ ۱۷۶دخترکِ گل فروش
نیلوفرهای مرداب
پلاسیدند
رایگان
آنرا حراجِ آفتاب کن


علیرضا ناظمی ۹۸-۱۰-۰۷ ۰ ۰ ۱۷۴

علیرضا ناظمی ۹۸-۱۰-۰۷ ۰ ۰ ۱۷۴ازمنظومه فرو غلطیده
در چشمهایت
غم ها
سنجاق کن به
قلبت صبر را
 


علیرضا ناظمی ۹۸-۱۰-۰۷ ۰ ۰ ۱۷۱

علیرضا ناظمی ۹۸-۱۰-۰۷ ۰ ۰ ۱۷۱آمده بود
که چون سایه
کنارم باشد
دورتر شد


علیرضا ناظمی ۹۸-۱۰-۰۷ ۰ ۰ ۱۷۶

علیرضا ناظمی ۹۸-۱۰-۰۷ ۰ ۰ ۱۷۶باران شدی
زدی به مرداب
ونیلوفر
خندید


علیرضا ناظمی ۹۸-۱۰-۰۷ ۰ ۰ ۱۶۷

علیرضا ناظمی ۹۸-۱۰-۰۷ ۰ ۰ ۱۶۷


۱ ۲

شعرهای علیرضا ناظمی

اشعار و سروده های پارسی شاعر علیرضا ناظمی(ناظم)