سروده سپید شماره دوازدهم

روزهای خزان که می رسد/با آن بادهای سرد/وقتش می شود/که دست چتررابگیریم… او را به پیاده روی چهارباغ ببریم قهوه بنوشیم و برای خریدن شال پاییزی برایت کمی عجله کنیم هوا در گرگ ومیش دیگری بوی سرما وسوز سردی دارد حوصله  زاینده رود سر رفته و در دور دست ها صفه برای ما دست تکان […]

شعر سپید شماره یازدهم

کوششی بی وقفه نگاهی فراز مند تا دور دست افق بر فراز بال کتاب ها در فلسفه مقیاس تا رهیافتی به بیکران علم بی تکلف ،زمینی،صمیمی با همان سادگی همیشه درسایه دراز دانش ونگاهش هنوز سمت قلم/ پر می زند شعله ور درونش از آموختن معلم،تعلم،تعلیم دفترش شعر ،ادب،زبان احساسش رشحه واژه بر سطور وپر […]

شعر سپید شماره دهم

تنگ در شرور بیداری زبانه می کشد شعله ام در غوغای« مزرعه حیوانات» با «ژن خوب/ ژن خوک» و تراز  «طلا درمس»هر روزه چشم به راه « مسافری از هند» همراه «دختر لُر» و«پسر شجاع» پشت خط های قرمز بی اراده فرجام نیک کارم، در «کارامازوف» سیاه چشمانش «روح انگیز »ترین حالت بختیاری دلم می […]

شعر سپید شماره نهم

دیده باز کن! تا سُهره دگر باره در چشمانت بخواند ترانه رسوایی  این سر بازار را / و سه تار از تار تار گیسویت به شانه نشانه بدهد از درد شانه  مچاله شد پهلویم دستم ریخت واژه ها سرنگون شدند بختم کج آمد و از سر دیوار همسایه پیچک خانه ما بالا آورد آخرین شاخه های […]

شعر سپید شماره هشتم

سلوکی عاشقانه در / بازتاب فوران فواره ها همراه ، وفور سایه سار /درختان شانه به شانه محو تماشای شور شیدایی در/ زلال جاری   زنده رود عطشناک میان همهمه همه رهگذران جنونی معجونی و سورسرگردانی سبزه ها در سو سوی دیده غلغله ای آشوبی و تمنایی  در/ دیدار ، هم آغوش شیب پُل #علیرضا_ناظمی سوم […]

شعر سپید شماره هفتم

دویدم اما نرسیدم یا گردی زمین زیاد بود و یا درازی راه مهم نیست مهم  تویی که هستی یار غاری و از اضطراب سینه هات می لرزم می خواهم برایت  انجیر بیاورم دستم نمی رسد پا به پا می شوم غوضک هایم چفتک می گیرند و نمی رسم تو هنوز در آشکفتگی هستی دیشب برایم […]

شعر سپید شماره ششم

عدل در کسوت زمانه ،جز / رجز خوانی بیهوده ای در کامرانی سیال روز مره گی ها / در مقاومِ مَقام و مُقام نیست ،همچون کوهی با دالان های مخوف وسرکش که/ ابرها فراز این بهت همیشگی می چرخند بی هیچ استثنایی در رد مردود پایان  ندارد این نابرابری و انزوا، نقشه ترسیم راه گلوله […]

معرفی سایت

این سایت.بر آن است تا بارویکردی ادبی به معرفی آثار شاعر هنرمند علیرضا ناظمی بپردازد وبا به نمایش قرار دادن آثار ایشان بصورت اشتراک شما رابا دیدگاه ها واندیشه های شاعرانه این هنرمند ادیب بیشتر آشنا کند.

شعر سپید شماره پنجم

سلول های خاکستری بر هفتدری خسروانی  ام مهمان اند برایشان از پرچین  اندیشه ام دانه می ریزم وقدری بادام تلخ قدری فلسفه برایشان از آخرین تراژدی غمگین پروپزال  عمیق شبانه ام  می فرستم برای تأیید تا نتی شود گوشنواز هرگاه درد بر من.چیره شد وقنبرک غم.را.در گوشه چشمانم حس کردم لحظه هایی که تردید واژه […]

شعر سپید شماره چهار

نگاهم می دود سمت پنجره دارم می خورم گهگاه به دیواره همین بغل باید دستم را بردارم از دستگیره در بایدشیرین کنم مزه تلخ قهوه امشب را باید برای اضافه وزن شعرت فکری بکنم اینجا شعله پر می کشد به سمت عمودی خیال ازلای شمعدانی ها رد می شود می نشیند لب حوض بگودلت چه […]