تایتل قالب


۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آب تنی در تشت اندیشه» ثبت شده است

صدای/ خمیازه هایم
در پوسته تختخواب

__دنگ دنگ دنگ

آب تنی در تشت اندیشه
اعلان باران
برای/ شیروانی های خسته

جیغ شبنم روی برگ ها
در نامه صبح
برای نوشیدن شهدی از
لبان زنبور خورشید

# علی رضا _ ناظمی


علیرضا ناظمی ۹۹-۴-۰۹ ۰ ۰ ۲۴۶

علیرضا ناظمی ۹۹-۴-۰۹ ۰ ۰ ۲۴۶


شعرهای علیرضا ناظمی

اشعار و سروده های پارسی شاعر علیرضا ناظمی(ناظم)