شعر سپید شماره هفتم

دویدم اما نرسیدم یا گردی زمین زیاد بود و یا درازی راه مهم نیست مهم  تویی که هستی یار غاری و از اضطراب سینه هات می لرزم می خواهم برایت  انجیر بیاورم دستم نمی رسد پا به پا می شوم غوضک هایم چفتک می گیرند و نمی رسم تو هنوز در آشکفتگی هستی دیشب برایم […]