تایتل قالب


۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «طپش» ثبت شده است


نزدیکتر بیا
نزدیکتر بیا
دراین سکوت شب
درانتهای خستگی مرگبار روز
ای دوست گریه کن 
برروزگارمن
می دانم ازهمه، غمگین ترین منم
دلواپس ازسکوت
دلخسته ازطپش
لبریز دردودوغم
#علیرضا_ناظمی


علیرضا ناظمی ۹۹-۲-۱۸ ۰ ۰ ۸۲

علیرضا ناظمی ۹۹-۲-۱۸ ۰ ۰ ۸۲


        
سَر میزنم، 
سرِ کوچه ات 
گاهی که ساعت قلبم 
زنگ می زند 
و  میرسم به 
طپشْ 
طپشِ
آن لحظه
که از پنجره ات می گذرم 

بی مَهابا
تَلنگُر می زنم به شیشه ات
وتو نمی شنوی مرا 
که بغض ابر های سنگینم 

بشنو تَصنیفِ چشمان ام را 
که 
قطره 
قطره
قطره
از سُکوتِ آتشین تو 
فرو می چکد ِ
                              


علیرضا ناظمی ۹۸-۹-۲۳ ۰ ۰ ۲۰۱

علیرضا ناظمی ۹۸-۹-۲۳ ۰ ۰ ۲۰۱


شعرهای علیرضا ناظمی

اشعار و سروده های پارسی شاعر علیرضا ناظمی(ناظم)