تایتل قالب


۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کوچه» ثبت شده است

ای  حسرت      ناتمام   برگرد بیا

ای بر دل  من    قوام    برگرد بیا

من  معتکف کوچه بن بست شدم

ای  شهر  دلت   مرام    برگرد بیا

#علیرضا_ناظمی


علیرضا ناظمی ۹۹-۳-۱۱ ۰ ۰ ۷۳

علیرضا ناظمی ۹۹-۳-۱۱ ۰ ۰ ۷۳


این خانه که  امید دل و روضه جان است
چشمم به درش مانده به امید جهان است

از تاج درش ریخته بر کوچه ،چه عطری
سبزی  گل مشربه اش ورد زبان است

برده است به تاراج همه عقل وحواسم
بانوی عزیزی که در این ملک نهان است

از زمزمه عطر حضورش که ،چه داند؟
خورشید بلنداست که در چشم عیان است

وز لعل لبش هرچه بگویم به گزافه است
تفسیر در این مرتبه خود نقص بیان است

از حال دل ماه پریچهره در این کوی
سرتا سر این شهر به چشمی نگران است

ما را به سرکوی تو جانا که دهد راه
جز حضرت ارباب، که آگاه زمان است

امید که این تحفه ناچیز زیاران بپذیری
از رشته مهری که در این کلک وزبان است


علیرضا ناظمی ۹۹-۱-۲۵ ۰ ۰ ۱۵۲

علیرضا ناظمی ۹۹-۱-۲۵ ۰ ۰ ۱۵۲


        
سَر میزنم، 
سرِ کوچه ات 
گاهی که ساعت قلبم 
زنگ می زند 
و  میرسم به 
طپشْ 
طپشِ
آن لحظه
که از پنجره ات می گذرم 

بی مَهابا
تَلنگُر می زنم به شیشه ات
وتو نمی شنوی مرا 
که بغض ابر های سنگینم 

بشنو تَصنیفِ چشمان ام را 
که 
قطره 
قطره
قطره
از سُکوتِ آتشین تو 
فرو می چکد ِ
                              


علیرضا ناظمی ۹۸-۹-۲۳ ۰ ۰ ۲۰۱

علیرضا ناظمی ۹۸-۹-۲۳ ۰ ۰ ۲۰۱


شعرهای علیرضا ناظمی

اشعار و سروده های پارسی شاعر علیرضا ناظمی(ناظم)